MTM – Myndigheten för tillgängliga medier

Redan från början har tillgängligheten för alla elever varit en viktig fråga och därför ställde vi frågan till MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) att tillgängliggöra elevens personliga bok i projektet för de elever som är i behov av detta stöd. Efter att vi presenterat pilotprojektet beslutade MTM att snabbt tillgängliggöra böckerna för projektets elever. Samtliga böcker i Lust att läsa-projektet och flertalet andra titlar av Susanne MacFie finns nu som talbok via MTMs digitala bibliotek legimus.se och gratis tillgängliga för de elever som behöver detta. Ett legimus-konto för eleven ordnas via biblioteket.

Pedagoginformation i augusti

Den 14 augusti var det informationsdag för de ca 100 pedagoger, som anmält sig till pilotprojektet, i Sparbankssalen i Utbildningens Hus. Där gick vi igenom tankar, bakgrund och innehåll i projektet. Det fanns även utrymme för frågor och så planerade vi för höstens föräldramöten.