MTM – Myndigheten för tillgängliga medier

Redan från början har tillgängligheten för alla elever varit en viktig fråga och därför ställde vi frågan till MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) att tillgängliggöra elevens personliga bok i projektet för de elever som är i behov av detta stöd. Efter att vi presenterat pilotprojektet beslutade MTM att snabbt tillgängliggöra böckerna för projektets elever. Samtliga böcker i Lust att läsa-projektet och flertalet andra titlar av Susanne MacFie finns nu som talbok via MTMs digitala bibliotek legimus.se och gratis tillgängliga för de elever som behöver detta. Ett legimus-konto för eleven ordnas via biblioteket.

Pedagogisk handledning för den personliga boken

Med hjälp av språkutvecklarna Birgitta Kroon, Ann Granat och Siv Hildor har en handledning för de personliga böckerna i åk F‐7 tagits fram. I denna Lust att läsa‐handledning har också olika teorier lyfts in som gynnar elevernas språkutveckling bl.a. Judith Langers teorier om föreställningsvärldar och Barbro Westerlunds ”läsfixarna”. Dessutom kopplas den kompetensutveckling in, som Alingsås skolor haft i flera år med de lokala Språkutvecklarna och det tidigare samarbetet med Borås högskola. Handledningen finns tillgänglig för pedagogerna via Lust att läsas webbapplikation.