Lust att läsa – Läromedel

Nu finns Lust att läsa – läromedel hos din upphandlade leverantör för läromedel.

Materialet innehåller ett läs-, skriv- och övningsmaterial där eleverna får läsa och arbeta med böcker ur några av sina favoritserier såsom Hemliga Klubben och Legenden om De Fyra Elementen. Materialet täcker in över 80 procent av det centrala innehållet för svenska i Lgr11 och är avsett för åk 1-3 och åk 4-6.
Läs mer