Information om Lust att läsa


Vad är Lust att läsa?
Lust att läsa är ett läs- och skrivprojekt där syftet är att med olika medel inspirera till att läsa, skriva och utveckla läsförståelsen så att eleverna får ökat självförtroende i sitt läsande och skrivande. Att få eleverna att förstå varför de bör läsa böcker och bli nyfikna på språk, ord och böcker samt finna glädje i att läsa och skriva. Dessutom vill vi att de skall få lättare att ta till sig texter, bli inspirerade till att spontant läsa böcker och texter och därmed få ökad läskondition.

Lust att läsa följer läroplanen, är forskningsbaserat och utgår från skolornas arbetssätt och utvecklar elevernas läsförståelse utifrån vetenskaplig grund och beprövad vetenskap.

Vad ingår i konceptet?
Beroende på var i landet du arbetar kan vi erbjuda olika koncept.

Lust att läsa finns i följande former.

  • Böcker, lärarhandledning och webbapplikation. (Se de olika varianterna här).
  • Som ovan inklusive Skrivarskola med Susanne MacFie.
  • Som ovan inklusive Skrivarskola med Susanne MacFie och Hemliga Klubbens deckarvandring i Alingsås.

Lust att läsa finns även som utökat koncept. Det innehåller skrivarskola, deckarvandring, personlig bok, pedagogisk handledning, webbapplikation, information till vårdnadshavare, utbildningsdagar för pedagoger. m.m. Kontakta oss för mer information.

Legimus
Ljudbok till de eleverna som behöver hjälp via Legimus (MTM) ingår givetvis i alla koncept.

Skrivarskola
Författaren Susanne MacFie håller i skrivarskolan där eleverna får insikt i hur man lägger upp en berättelse och hur man bygger upp stämning, omgivning och händelser. Susanne berättar bl.a. om frågor hon ställer till sig själv, visar hur hon konkret schemalägger innehållet i en bok och visar prylar hon använt sig av i sitt skrivande.

Hon tar också upp hur man kan börja och sluta en berättelse, hur man ger karaktärerna liv, hur man kan måla upp en intressant miljö och hur man bygger upp spänningen.

Tillsammans gör gruppen/klassen och Susanne grunden till en berättelse och eleverna får sedan också börja skriva själva under skrivarskolan. Alla har vi en berättelse inom oss!

Deckarvandring
Samma dag som eleverna får en skrivarskola får de också en deckarvandring där de får lösa ett klurigt deckarfall bland Alingsås innergårdar, gränder och kullerstensgator tillsammans med Moa och Måns och Hemliga Klubben. Deckarfallet är specialskrivet av Susanne MacFie, och eleverna får bl.a. komma till platser som finns med i Hemliga klubben-böckerna. Allt för att skapa en igenkänning. Tanken med detta är att koppla ihop läsförståelse och egna slutsatser med verkliga händelser och för att det är kul, förstås.

Personlig bok
Alla elever som är med får en egen personlig bok eller får låna en bok (om ni väljer att köpa in en klassuppsättning). Till boken finns en pedagogisk handledning. Det finns också en webbapplikation med läsförståelsefrågor till boken, som bygger på läsförståelsestrategierna, som eleverna och pedagogen kan arbeta med tillsammans. Webbapplikationen är ett komplement till dialogen som förs omkring texterna i klassrummet.

Pedagogiskt material
Det pedagogiska materialet är framtaget av pedagoger och språkutvecklare verksamma i den svenska skolan tillsammans med böckernas författare. I materialet har olika teorier lyfts in som gynnar elevernas språkutveckling bl.a. Judith Langers teorier om föreställningsvärldar och Barbro Westlunds ”läsfixarna”.

Man kan dela upp det pedagogiska materialet i Lust att läsa i tre olika delar.

  1. Handledning till den personliga boken.
  2. Frågor till den personliga boken.
  3. Material och texter för att träna lässtrategier. (Ingår i det utökade konceptet.)

Materialet för att träna lässtrategier är upplagt på samma sätt som materialet i En läsande klass och utgår från forskningsbaserade modeller. Skillnaden är att materialet i Lust att läsa har anknytning till författaren Susanne MacFies böcker.

Lässtrategier
I klassrummet arbetar vi med lässtrategier i form av Barbro Westlunds läsfixarna, såsom spågumman, cowboyen, reportern, med flera dvs. att ge eleven verktyg för att förstå, bearbeta och ta till sig en text eller berättelse.

Oberoende om man arbetat med läsfixarna sedan tidigare eller inte så finns här en anknytning genom samarbetet med författaren Susanne MacFie och illustratören Roland MacFie och deras böcker.

Webbapplikation
Plattformsoberoende applikation med syfte att i första hand träna läsförståelse och att koppla ihop den personliga boken med digitala verktyg.

Applikationen ställer frågor utifrån elevens bok och utifrån lässtrategierna. Eleven kan ange ett av fyra svarsalternativ, ibland kan flera alternativ vara korrekt. Väljer elever ”fel” alternativ får eleven förslag på vidare åtgärd. Webbapplikationen ger alltid positiv och konstruktiv respons till eleven utifrån vilket svar som avgetts.

Funktioner:
– Pedagogen och elev har individuella inloggningar till applikationen.
– Pedagogen kan se och följa elevens respons via pedagogmodulen.
– Pedagog och elev kan skicka meddelande till varandra i applikationen.
– Endast elevens pedagog(-er) kan se elevens respons och meddelanden.

Vårdnadshavaren en viktig del utvecklingen
Vårdnadshavaren är viktig i barnets utveckling, inte minst inom läs- och skrivning. Vi vill givetvis att vårdnadshavaren är med och hjälper sitt barn att träna och utveckla dess förmågor. Genom att läsa tillsammans med sitt barn, i en bok som fångar bådas intressen, och därefter pratar, diskuterar och återberättar texten och historien för varandra utvecklas dessa förmågor. Fråga gärna vad vi läst i skolan idag.

Vilka vänder sig Lust att läsa till
Lust att läsa vänder sig främst till barn och elever i åldern 6-12 år.

Frågor
Har du frågor angående Lust att läsa uppskattar vi om  du skickar ett mejl via kontaktformuläret här.