Lust att läsa – Läromedel

Nu finns Lust att läsa – läromedel hos din upphandlade leverantör för läromedel.

Materialet innehåller ett läs-, skriv- och övningsmaterial där eleverna får läsa och arbeta med böcker ur några av sina favoritserier såsom Hemliga Klubben och Legenden om De Fyra Elementen. Materialet täcker in över 80 procent av det centrala innehållet för svenska i Lgr11 och är avsett för åk 1-3 och åk 4-6.
Läs mer

Skrivarskola årskurs 5

Under hösten har 400 elever i årskurs 5 fått en skrivarskola som har hållits på 4:e våningen i Alingsås museum. Eleverna har av författaren Susanne MacFie, som håller i skrivarskolan, fått insikt i hur man lägger upp en berättelse och hur man bygger upp stämning, omgivning och händelser. Hon berättar bl a om frågor hon ställer till sig själv, visar hur hon konkret schemalägger innehållet i en bok och visar prylar hon använt sig av i sitt skrivande. Hon tar också upp hur man kan börja och sluta en berättelse, hur man ger karaktärerna liv, hur man kan måla upp en intressant miljö och hur man bygger upp spänningen. Tillsammans har klassen, och Susanne, gjort grunden till en berättelse och eleverna har sedan också börjat skriva själva under skrivarskolan.

Som bonus har eleverna också fått bekanta sig med muséets verksamhet.

Webbapplikation

För att koppla ihop elevens personliga bok med modern teknik och för att synliggöra för eleverna nyttan med läsförståelse, har en webbapplikation tagits fram. Den är anpassad för både mobil, läsplattor och dator oavsett operativsystem. Eleven kan där svara på frågor utifrån läsförståelse-strategierna med positiv respons oavsett svar. Elevens pedagog kan följa upp resultatet på individnivå och därmed eventuellt anpassa sin undervisning utifrån elevernas respons.

I applikationen kan elev och pedagog också ”chatta” med varandra utan att någon annan utomstående ”hör eller ser”, vilket förhoppningsvis kan få elever som inte är så verbala i klassrummet att ställa frågor och ta upp saker som de vill lyfta fram i läsprojektet.

I webbapplikationen ingår också en självskattningsenkät för eleverna att fylla i före och efter projektet, som ger en fingervisning om hur de upplever sin utveckling före och efter Lust att läsa.

MTM – Myndigheten för tillgängliga medier

Redan från början har tillgängligheten för alla elever varit en viktig fråga och därför ställde vi frågan till MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) att tillgängliggöra elevens personliga bok i projektet för de elever som är i behov av detta stöd. Efter att vi presenterat pilotprojektet beslutade MTM att snabbt tillgängliggöra böckerna för projektets elever. Samtliga böcker i Lust att läsa-projektet och flertalet andra titlar av Susanne MacFie finns nu som talbok via MTMs digitala bibliotek legimus.se och gratis tillgängliga för de elever som behöver detta. Ett legimus-konto för eleven ordnas via biblioteket.

sr-p4_aug2014Projektet i Sveriges Radio

I samband med att projektet startades upp var Cecilia Knutsson, chef för Barn‐ och ungdomsförvaltningen, författaren Susanne MacFie och illustratören Roland MacFie med i Sveriges Radio P4 för att berätta om projektet som startats upp i Alingsås med hjälp av Sparbanksstiftelsen Alingsås.

Lyssna på en del av inslaget nedan.

Pedagoginformation i augusti

Den 14 augusti var det informationsdag för de ca 100 pedagoger, som anmält sig till pilotprojektet, i Sparbankssalen i Utbildningens Hus. Där gick vi igenom tankar, bakgrund och innehåll i projektet. Det fanns även utrymme för frågor och så planerade vi för höstens föräldramöten.