Pedagoginformation i augusti

Den 14 augusti var det informationsdag för de ca 100 pedagoger, som anmält sig till pilotprojektet, i Sparbankssalen i Utbildningens Hus. Där gick vi igenom tankar, bakgrund och innehåll i projektet. Det fanns även utrymme för frågor och så planerade vi för höstens föräldramöten.