Pedagogisk handledning för den personliga boken

Med hjälp av språkutvecklarna Birgitta Kroon, Ann Granat och Siv Hildor har en handledning för de personliga böckerna i åk F‐7 tagits fram. I denna Lust att läsa‐handledning har också olika teorier lyfts in som gynnar elevernas språkutveckling bl.a. Judith Langers teorier om föreställningsvärldar och Barbro Westerlunds ”läsfixarna”. Dessutom kopplas den kompetensutveckling in, som Alingsås skolor haft i flera år med de lokala Språkutvecklarna och det tidigare samarbetet med Borås högskola. Handledningen finns tillgänglig för pedagogerna via Lust att läsas webbapplikation.