Skrivarskola årskurs 5

Under hösten har 400 elever i årskurs 5 fått en skrivarskola som har hållits på 4:e våningen i Alingsås museum. Eleverna har av författaren Susanne MacFie, som håller i skrivarskolan, fått insikt i hur man lägger upp en berättelse och hur man bygger upp stämning, omgivning och händelser. Hon berättar bl a om frågor hon ställer till sig själv, visar hur hon konkret schemalägger innehållet i en bok och visar prylar hon använt sig av i sitt skrivande. Hon tar också upp hur man kan börja och sluta en berättelse, hur man ger karaktärerna liv, hur man kan måla upp en intressant miljö och hur man bygger upp spänningen. Tillsammans har klassen, och Susanne, gjort grunden till en berättelse och eleverna har sedan också börjat skriva själva under skrivarskolan.

Som bonus har eleverna också fått bekanta sig med muséets verksamhet.