Webbapplikation

För att koppla ihop elevens personliga bok med modern teknik och för att synliggöra för eleverna nyttan med läsförståelse, har en webbapplikation tagits fram. Den är anpassad för både mobil, läsplattor och dator oavsett operativsystem. Eleven kan där svara på frågor utifrån läsförståelse-strategierna med positiv respons oavsett svar. Elevens pedagog kan följa upp resultatet på individnivå och därmed eventuellt anpassa sin undervisning utifrån elevernas respons.

I applikationen kan elev och pedagog också ”chatta” med varandra utan att någon annan utomstående ”hör eller ser”, vilket förhoppningsvis kan få elever som inte är så verbala i klassrummet att ställa frågor och ta upp saker som de vill lyfta fram i läsprojektet.

I webbapplikationen ingår också en självskattningsenkät för eleverna att fylla i före och efter projektet, som ger en fingervisning om hur de upplever sin utveckling före och efter Lust att läsa.